Extra Curricular Music

Te toi whakairo, ka ihiihi, ka wehiwehi, ka aweawe te ao katoa.

Artistic excellence makes the world sit up in wonder.